Děkuji za podporu - dárci

bankovní účet - FIO banka a.s., pob. Hradec Králové č. účtu: 2800435642 / 2010